basa rinengga dea kudu bisa

Dea Kudu Bisa

Dea Kudu Bisa . Aku Kudu Bisa Isuk umun-umun Wis ana ing pawiyatan Rekasa mikir wulangan Amrih kabul gegayuhan Rekasa saiki ya …

Load More
That is All